Betaling


De de tarieven voor het lesjaar 2023/24 zijn als volgt:

75 euro per maand, van september tot en met augustus: elke week een half uur les, vakanties zoals in het basis en voortgezet onderwijs. gemiddeld aantal lessen per jaar is 38

Zijn er 2 in hetzelfde gezin die lesnemen dan krijg je gezinskorting en is het tarief 140  euro voor 2 leerlingen (10 euro korting)

Bij 3 leerlingen uit hetzelfde gezin 210 euro (15 euro korting)

 

De opzegtermijn is 2 maanden

Als de leerling een les afzegt wordt deze in principe niet ingehaald, tenzij er een geschikt inhaal moment gevonden kan worden.

de docent mag 3 keer per jaar door ziekte of andere redenen afwezig zijn (dit gebeurt in de praktijk zelden).

Bankgegevens

NL34ABNA0490343775  t.n.v. WJ SCHOKKER